Điểm nổi BẬT

Sáng chảo và vỉ từ bếp - thực tế là, nếu bạn Kaiser.

Nếu tôi có thể nhận được ba việc trước khi bạn có được trên một hòn đảo sa mạc, người đầu tiên sẽ được một máy rửa chén! Cá nhân tôi, tôi cho rằng chúng ta cần phải vượt qua một đạo luật đó ở văn phòng đăng ký sau khi kết hôn lễ được trình bày bởi các máy rửa chén.Rửa chén Kaiser 13 bộ các món ăn, kích thước DIANA. Sử dụng mỗi ngày và vào cuối tuần, đôi khi 2-3 thời gian để khởi động xe. Rửa bá...